CÔNG TY TNHH LETS VIỆT CORP

CÔNG TY TNHH LETS VIỆT CORP

CÔNG TY TNHH LETS VIỆT CORP

Liên hệ

 

Địa chỉ văn phòng :  Số 02 Đường TA 22 Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Xưởng sản xuất: 79/1 Đường TA 22 Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0902 93 08 93 

Email        : letsvietcorp@gmail.com

 

CÔNG TY TNHH LETS VIỆT CORP

CÔNG TY TNHH LETS VIỆT CORP

CÔNG TY TNHH LETS VIỆT CORP
Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED